Maharani, Navita, Djoko Koestiono, and Rini Dwiastuti. “ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF KOMODITAS JAGUNG (Zea Mays L.) DI KABUPATEN KEDIRI”. Agricultural Socio-Economics Journal 14, no. 3 (February 9, 2015): 167. Accessed March 20, 2023. https://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/view/128.